Жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлордун 2022-жылдын 4-июлунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 266,00 млн сомду түзгөн.