2022-жылдын 5-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220713 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.07.2022 

13.07.2022 

BD002220720 

5 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.07.2022 

20.07.2022 

BD004220803 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.07.2022 

03.08.2022