2022-жылдын 12-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220720 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.07.2022 

20.07.2022 

BD002220727 

3 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.07.2022 

27.07.2022 

BD004220810 

2 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.07.2022 

10.08.2022