2022-жылдын 19-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220727 

4 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.07.2022 

27.07.2022 

BD002220803 

4 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.07.2022 

03.08.2022 

BD004220817 

2 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.07.2022 

17.08.2022