2022-жылдын 22-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07290725 

310 000,00 

7,00%  

25.07.2022 

25.07.2029 

Жылына эки жолу  

25-январда жана  

25-июлда төлөө мөөнөтүнө чейин