2022-жылдын 25-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.