2022-жылдын 26-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220803 

4 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.07.2022 

03.08.2022 

BD002220810 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.07.2022 

10.08.2022 

BD004220824 

2 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.07.2022 

24.08.2022