Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын август айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

04.08.2022 

08.08.2022 

GD052230807 

12 ай 

50,0 

11.08.2022 

15.08.2022 

GD052230814 

12 ай 

50,0 

Баардыгы МКВ: 

100,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

05.08.2022 

08.08.2022 

GBA03250808 

5% 

3 жыл 

200,0 

12.08.2022 

15.08.2022 

GBA10320815 

8% 

10 жыл 

600,0 

19.08.2022 

22.08.2022 

GBA02240822 

5% 

2 жыл 

200,0 

26.08.2022 

29.08.2022 

GBA07290829 

7% 

7 жыл 

400,0 

Баардыгы МКО: 

1 400,0