2022-жылдын 2-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220810 

4 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.08.2022 

10.08.2022 

BD002220817 

5 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.08.2022 

17.08.2022 

BD004220831 

2 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.08.2022 

31.08.2022