2022-жылдын 9-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220817 

4 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.08.2022 

17.08.2022 

BD002220824 

4 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.08.2022 

24.08.2022 

BD004220907 

2 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.08.2022 

07.09.2022