2022-жылдын 12-августунда жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10320815 

600 000,00 

8,00% 

15.08.2022 

15.08.2032 

Жылына эки жолу  

15-февралында жана  

15-августунда, төлөө мөөнөтүнө чейин