2022-жылдын 16-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220824 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.08.2022 

24.08.2022 

BD002220831 

3 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.08.2022 

31.08.2022 

BD004220914 

2 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.08.2022 

14.09.2022