2022-жылдын 23-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220831 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.08.2022 

31.08.2022 

BD002220907 

4 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.08.2022 

07.09.2022 

BD004220921 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.08.2022 

21.09.2022