2022-жылдын 26-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07290829 

400 000,00 

7,00%  

29.08.2022 

29.08.2029 

Жылына эки жолу  

1-мартта жана  

1-сентябрда төлөө мөөнөтүнө чейин