Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын сентябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

08.09.2022 

12.09.2022 

GD052230911 

12 ай 

50,0 

15.09.2022 

19.09.2022 

GD052230918 

12 ай 

50,0 

Баардыгы МКВ: 

100,0 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

02.09.2022 

05.09.2022 

GBA02240905 

5% 

2 жыл 

200,0 

09.09.2022 

12.09.2022 

GBA07290912 

7% 

7 жыл 

300,0 

16.09.2022 

19.09.2022 

GBA05270919 

6% 

5 жыл 

200,0 

23.09.2022 

26.09.2022 

GBA10320926 

8% 

10 жыл 

500,0 

Баардыгы МКО: 

1 200,0