2022-жылдын 30-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220908 

6 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.09.2022 

08.09.2022 

BD002220915 

3 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.09.2022 

15.09.2022 

BD004220929 

2 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.09.2022 

29.09.2022