2022-жылдын 2-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02240905 

200 000,00 

5,00%  

05.09.2022 

05.09.2024 

05.03.2023 

05.09.2023 

05.03.2024 

05.09.2024