2022-жылдын 6-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220914 

3 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.09.2022 

14.09.2022 

BD002220921 

3 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.09.2022 

21.09.2022 

BD004221005 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.09.2022 

05.10.2022