2022-жылдын 9-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07290912 

300 000,00 

7,00%  

12.09.2022 

12.09.2029 

Жылына эки жолу  

12-мартта жана  

12-сентябрда төлөө мөөнөтүнө чейин