2022-жылдын 12-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07290912 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,20 

Баасы (сом) 

65,40 

Чыгаруу күнү 

12.09.2022 

Төлөө мөөнөтү 

12.09.2029