Жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлордун 2022-жылдын 12-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 250,00 млн сомду түзгөн.