2022-жылдын 13-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220921 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.09.2022 

21.09.2022 

BD002220928 

3 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.09.2022 

28.09.2022 

BD004221012 

2 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.09.2022 

12.10.2022