2022-жылдын 16-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05270919 

200 000,00 

6,00% 

19.09.2022 

19.09.2027 

Жылына эки жолу 19 марта жана 19 сентябрда, төлөө мөөнөтүнө чейин