2022-жылдын 19-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.