2022-жылдын 20-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220928 

5 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.09.2022 

28.09.2022 

BD002221005 

5 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.09.2022 

05.10.2022 

BD004221019 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.09.2022 

19.10.2022 

BD013221221 

100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

21.09.2022 

21.12.2022