2022-жылдын 23-сентбрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10320926 

500 000,00 

8,00% 

26.09.2022 

26.09.2032 

Жылына эки жолу  

26-мартында жана  

26-сентябрында, төлөө мөөнөтүнө чейин