Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын октябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

06.10.2022 

10.10.2022 

GD052231009 

12 ай 

50,0 

13.10.2022 

17.10.2022 

GD052231016 

12 ай 

50,0 

Баардыгы МКВ: 

100,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

30.09.2022 

03.10.2022 

GBA02241003 

5% 

2 жыл 

400,0 

07.10.2022 

10.10.2022 

GBA07291010 

7% 

7 жыл 

550,0 

14.10.2022 

17.10.2022 

GBA03251017 

5% 

3 жыл 

350,0 

21.10.2022 

24.10.2022 

GBA10321024 

8% 

10 жыл 

850,0 

Баардыгы МКО: 

2 150,0