2022-жылдын 3-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02241003 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

100,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,00 

Баасы (сом) 

83,25 

Чыгаруу күнү 

03.10.2022 

Төлөө мөөнөтү 

03.10.2024