2022-жылдын 4-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221012 

6 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

05.10.2022 

12.10.2022 

BD002221019 

6 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

05.10.2022 

19.10.2022 

BD004221102 

3 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

05.10.2022 

02.11.2022 

BD013230104 

400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

05.10.2022 

04.01.2023