2022-жылдын 7-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07291010 

550 000,00 

7,00%  

10.10.2022 

10.10.2029 

Жылына эки жолу  

10-апрелде жана  

10-октябрда төлөө мөөнөтүнө чейин