2022-жылдын 14-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03251017 

350 000,00 

5,00% 

17.10.2022 

17.10.2025 

17.04.2023 

17.10.2023 

17.04.2024 

17.10.2024 

17.04.2025 

17.10.2025