2022-жылдын 17-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03251017 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

250,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,00 

Баасы (сом) 

74,57 

Чыгаруу күнү 

17.10.2022 

Төлөө мөөнөтү 

17.10.2025