Жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлордун 2022-жылдын 17-октябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 100,00 млн сомду түзгөн.