2022-жылдын 18-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221026 

4 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.10.2022 

26.10.2022 

BD002221102 

5 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.10.2022 

02.11.2022 

BD004221116 

3 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.10.2022 

16.11.2022 

BD013230118 

700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

19.10.2022 

18.01.2023