2022-жылдын 21-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10321024 

850 000,00 

8,00% 

24.10.2022 

24.10.2032 

Жылына эки жолу  

24-апрелинде жана  

24-октябрында, төлөө мөөнөтүнө чейин