2022-жылдын 25-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221102 

3 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.10.2022 

02.11.2022 

BD002221109 

3 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.10.2022 

09.11.2022 

BD004221123 

3 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.10.2022 

23.11.2022 

BD013230125 

300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

26.10.2022 

25.01.2023