Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын ноябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

03.11.2022 

09.11.2022 

GD052231108 

12 мес. 

50,0 

10.11.2022 

14.11.2022 

GD052231113 

12 мес. 

50,0 

Баардыгы МКВ: 

100,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

04.11.2022 

09.11.2022 

GBA07291109 

7% 

7 жыл 

1 300,0 

11.11.2022 

14.11.2022 

GBA03251114 

5% 

3 жыл 

1 000,0 

18.11.2022 

21.11.2022 

GBA10321121 

8% 

10 жыл 

1 800,0 

18.11.2022 

21.11.2022 

GBA02241121 

5% 

2 жыл 

800,0 

25.11.2022 

28.11.2022 

GBA05271128 

6% 

5 жыл 

1 000,0 

Баардыгы МКО: 

5 900,0