2022-жылдын 1-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221109 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.11.2022 

09.11.2022 

BD002221116 

3 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.11.2022 

16.11.2022 

BD004221130 

4 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.11.2022 

30.11.2022 

BD013230201 

700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

02.11.2022 

01.02.2023