2022-жылдын 4-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07291109 

1 300 000,00 

7,00%  

09.11.2022 

09.11.2029 

Жылына эки жолу  

9-майында жана  

9-ноябрында төлөө мөөнөтүнө чейин