2022-жылдын 9-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221117 

5 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.11.2022 

17.11.2022 

BD002221124 

3 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.11.2022 

24.11.2022 

BD004221208 

4 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.11.2022 

08.12.2022 

BD013230209 

800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

10.11.2022 

09.02.2023