2022-жылдын 9-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07291109 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,80 

Баасы (сом) 

63,51 

Чыгаруу күнү 

09.11.2022 

Төлөө мөөнөтү 

09.11.2029