2022-жылдын 11-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03251114 

1 000 000,00 

5,00% 

14.11.2022 

14.11.2025 

14.05.2023 

14.11.2023 

14.05.2024 

14.11.2024 

14.05.2025 

14.11.2025