2022-жылдын 15-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221123 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.11.2022 

23.11.2022 

BD002221130 

4 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.11.2022 

30.11.2022 

BD004221214 

4 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.11.2022 

14.12.2022 

BD013230215 

600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

16.11.2022 

15.02.2023