2022-жылдын 18-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жана 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

GBA02241121 

800 000,00 

6,00% 

21.11.2022 

21.11.2024 

Жылына эки жолу 

21-майында жана  

21-ноябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA10321121 

1 800 000,00 

8,00% 

21.11.2022 

21.11.2032 

Жылына эки жолу 

21-майында жана  

21-ноябрында төлөө мөөнөтүнө чейин