2022-жылдын 18-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлордун  орточо алынган кирешелүүлүгү 16,50% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.