Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын ноябрь айында чет өлкө валютасында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО-В) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКО-В (млн АКШ доллары) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКО-В  

чыгаруу көлөмү 

25.11.2022 

28.11.2022 

GBA10321128 

1% 

10 жыл 

52,0 

Баардыгы МКО-В: 

52,0