2022-жылдын 22-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221130 

3 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.11.2022 

30.11.2022 

BD002221207 

4 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.11.2022 

07.12.2022 

BD004221221 

3 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.11.2022 

21.12.2022 

BD013230222 

300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

23.11.2022 

22.02.2023