2022-жылдын 25-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05271128 

1 000 000,00 

6,00% 

28.11.2022 

28.11.2027 

Жылына эки жолу 28 майда жана 28 ноябрда, төлөө мөөнөтүнө чейин