2022-жылдын 25-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон чет өлкө (АКШ доллары) валютасында номинацияланган МКО-В боюнча кирешелүүлүк 1% түзгөн.