2022-жылдын 29-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221207 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.11.2022 

07.12.2022 

BD002221214 

4 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.11.2022 

14.12.2022 

BD004221228 

3 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.11.2022 

28.12.2022 

BD013230301 

700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

30.11.2022 

01.03.2023